Koło

Żywa Biblioteka

Podziękowanie dla Swietłany Listopadskiej za wkład w budowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw szacunku dla różnorodności poprzez udział w międzynarodowym projekcie Żywa Biblioteka/Human Library.