“Z pełną świadomością, a przede wszystkim sympatią, mogę polecić Swietłanę Listopadską jako zaufanego partnera w prowadzeniu szkoleń.”

Value+ Zofia Jakubczyńska

Na polskim rynku brakuje pracowników. Trudno Ci w to uwierzyć? A jednak! Według raportu Work Service „Barometr Rynku Pracy VII” z 2018 roku 49,7 % pracodawców deklarowało, że ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Najczęściej pojawiające się problemy rekrutacyjne dotyczą pracowników niższego (25,1%) i średniego szczebla (14,9 %). Ponad 16% firm nie podejmuje nowych inwestycji z powodu deficytu pracowników.  Niemal 1/3 firm nie realizuje nowych kontraktów z uwagi na brak wystarczającej liczby wykwalifikowanej kadry.

Nic więc dziwnego, że co druga duża firma zgłasza chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy. To często być albo nie być dla produkcji.

Jak więc przygotować kadrę do zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo? Co będzie podobne, a co należy zrobić inaczej?

Jak zintegrować zarządzanie i kompetencje międzykulturowe? Jak przyspieszyć wdrażanie pracowników zza wschodniej granicy tak, aby jak najszybciej osiągnęli wysoką produktywność na stanowisku?

Co motywuje nowych członków zespołu do pozostania w firmie?

Jakie podstawowe błędy popełniamy patrząc na świat przez pryzmat własnej kultury?

Na szkoleniu nie tylko poznasz mechanizmy międzykulturowe, ale sam również doświadczysz ich działania.

Zastanów się, czy warto czekać ze szkoleniem do chwili, gdy pojawią się poważne konflikty.

Metody zarządzania w rożnych krajach mają swoją odrębną specyfikę. Różnice językowe czy te dotyczące wyglądu są dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Jednak stosunek do władzy, podejście do pracy w grupie, odpowiedzialność, nawiązywanie kontaktów nie są tak oczywistymi elementami, a mimo to istotnymi w biznesie. Wpływają one na tempo adaptacji oraz czas potrzebny do wdrożenia nowego pracownika. Kompetencje międzykulturowe są ważnym składnikiem wiedzy osób zarządzających ludźmi w czasach dużych zmian migracyjnych.

KTO POTRZEBUJE SZKOLEŃ MIĘDZYKULTUROWYCH?

Jeśli jesteś dyrektorem, kierownikiem, pracownikiem HR, brygadzistą, jeśli zarządzasz wielokulturowymi zespołami albo prowadzisz małą firmę i zatrudniasz coraz częściej cudzoziemców, to szkolenie międzykulturowe powinno znaleźć się wśród Twoich priorytetów.

Dzięki lepszemu zrozumieniu kultury pracy i mentalności osób zza wschodniej granicy, będziesz w stanie optymalizować system zarządzania i zwiększać efektywność zespołu.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • Nabędziesz wiedzę o różnicach kultur PL, UA i krajów byłego ZSRR
 • Wypracujesz metody zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo
 • Poznasz czynniki różnicujące, które wpływają na dobrą współpracę
 • Poznasz kulturę pracy na Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole
 • Zrozumiesz co motywuje i buduje zaangażowanie pracowników spoza Polski
 • Poprawisz komunikację i usprawnisz dzięki temu zarządzanie pracownikami wywodzącymi się z innych kultur
 • Rozwiniesz swoją wrażliwość na inne kultury

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ?

 • Przygotuj się na elastyczną formę warsztatu z dużą liczbą ćwiczeń aktywizujących grupę i uczestników
 • Pracować będziemy indywidualnie, w grupach i na forum
 • Wykorzystamy gry symulacyjne
 • Użyjemy storytellingu i dramy
 • Będziemy dyskutować i wymieniać się doświadczeniami

Z CZYM WYJDZIESZ ZE SZKOLENIA?  

 • Z pakietem wiedzy kulturowej z której będziesz umiał korzystać w codziennej pracy
 • Ze świadomością, jaki wpływ mają różnice kulturowe na efektywność w pracy, na ocenę sytuacji oraz zachowanie Twoje i innych
 • Z umiejętnością efektywnej komunikacji z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych
 • Z wiedzą jak dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego
 • Z wypracowanymi własnymi metodami budowania międzykulturowego środowiska pracy, które pozwoli Ci zmniejszyć rotację i wykorzystać potencjał różnorodności

SZKOLENIA I FORMY WSPÓŁPRACY:

 • cykl szkoleniowy
 • szkolenie 2- lub 1-dniowe
 • warsztaty
 • konsultacje
 • audyt stanowiskowy
 • pigułki wiedzy

Możliwości są różne – dopasuj do budżetu i potrzeb swojej firmy!

Niezrozumienie, zbagatelizowanie różnorodności kulturowej lub nieumiejętne zarządzanie zespołami różnorodnymi kulturowo obniża zaangażowanie pracowników, zmniejsza efektywność i przekłada się na niższe osiąganie zakładanych celów biznesowych. Wiedza o mentalności osób z innej kultury, sposobach działania i komunikowania oraz różnych standardach kulturowych jest podstawą współpracy w różnorodnym zespole.

“Nabytą wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystam w pracy – warsztat był niezwykle ciekawy!”

Uczestniczka szkolenia