Trening Teatru Forum 2019

Przez 5 dni pracowaliśmy w grupie wspaniałych osób nad poznawaniem struktury Teatru Forum, tworzeniem kreacji aktorskich, dobraniem tematu ważnego dla nas i oczywiście nad stworzeniem spektaklu.

Pokaz spektaklu “Cisza” odbył się 26 czerwca w siedzibie Drama Way w Warszawie.

Praca wewnętrzna odbywała się na kilku etapach, na rożnych warstwach – ze sobą jako człowiekiem, w wymiarze współpracy w grupie aktorsko-reżyserskiej oraz poprzez konfrontację z punktem widzenia osób, które weszły w interwencję z poziomu widza.

Teatr Forum to zaangażowana społecznie forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala – twórcę Teatru Uciśnionych (Theatre of the Opressed). Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość “dopisania” dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy tzw. „widzowie – aktorzy” samodzielnie podejmują na scenie. Spektakle Teatru Forum tworzone są dla określonych grup, tak by problemy głównego bohatera były tożsame z problemami widzów-aktorów. Celem Teatru Forum jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych. Ponieważ uczestnicy spektakli w „płaszczu roli” fikcyjnego bohatera mają możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i wypróbowywania możliwych sposobów ich rozwiązania, spektakle nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników. Teatr Forum jest często adresowany do grup defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją (opracowanie: Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury).

Polecam każdemu. Jest to niesamowite doświadczenie otwierające duszę i głowę.

Prowadzenie warsztatu: Aldona Żejmo-Kudelska, Jarosław Rebeliński

Planujemy pokazy we Wrocławiu 18-19 października. Szczegóły wkrótce!

Trening Teatru Forum 2019

Dodaj komentarz

Przewiń na górę