Prowadzę autorskie warsztaty w technice storytellingu szyte na miarę, dopasowywane do potrzeb i wieku uczestników. Są to warsztaty coachingowo-rozwojowe z wykorzystaniem metafory i obrazu. Przeznaczone dla tych, co poszukują swojej drogi, tych, którzy utknęli, osób, które czują potrzebę zmian, ale jeszcze zastanawiają się nad kierunkiem.

Piszę historie na zamówienie na zadany temat – jeżeli chcesz odstąpić od zwykłej formy opisu projektu lub biznesu, mogę opracować dla Ciebie opowiadanie.