• elastyczna forma warsztatu

  • ćwiczenia aktywizujące grupę i uczestników

  • praca indywidualna i w grupach

  • gry symulacyjne

  • użycie storytellingu i dramy

  • dyskusja na forum