Każdy właściciel firmy, odpowiedzialny szef, kierownik, lider marzy o efektywnym i zaangażowanym w pracę zespole. Dzięki temu może realizować ważne dla organizacji cele.

A przecież w firmie tak dużo się dzieje.

Rekrutujemy pracowników, organizujemy pracę, wyznaczamy priorytety, dobieramy grupy do zadań i ludzi do zespołów. Rozwiązujemy konflikty, oceniamy pracę, przeciwdziałamy wypaleniu zawodowemu. Sprzedajemy usługi i produkty naszym klientom. I jeszcze dbamy o spójność wartości i postaw w naszej rozwijającej się organizacji.

Wykorzystanie danych z FRIS® pozwala na przemyślane i dopasowane do rzeczywistych predyspozycji pracowników zarządzanie talentami w organizacji. Daje też możliwość zobaczenia różnorodności zasobów ludzkich, jakimi organizacja dysponuje, a jakie warto pozyskać.

Jest to bezcenna baza do opracowania projektów rozwojowych w firmie.

Dlaczego warto wprowadzić FRIS® do organizacji?

 • Wysoka wartość i użyteczność informacji
 • Łatwe przełożenie na codzienne sytuacje
 • Wspólny, zrozumiały język
 • FRIS® jest prosty, praktyczny i polski
 • Warsztaty FRIS®  to angażujące doświadczenie
 • FRIS® otwiera oczy na różnorodność Stylów Myślenia i Działania

Raport zespołowy FRIS® jest opracowywany na podstawie indywidualnych raportów członków zespołu. Prezentuje on mapę potencjału zespołu (wyrażoną Procesem FRIS®) od momentu zainicjowania wybranego przedsięwzięcia do etapu jego wdrożenia. Każda osoba otrzymuje opis swojego sposobu myślenia, działania oraz postawy, którą najchętniej przyjmuje w zespole.

CO DAJE BADANIE?

 • Badanie FRIS® trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania osób, które działają w jednym zespole.

 • Dzięki tej wiedzy lider może zminimalizować konflikty w zespole i tym samym stworzyć lepszą atmosferę do współpracy.

 • Zwiększa też swoje kompetencje w takich obszarach jak: motywowanie, delegowanie zadań i zarządzanie zespołem.

 • Zmotywowany, sprawnie działający zespół, w którym każdy wie za co odpowiada przekłada się na lepsze kontakty z klientami i partnerami biznesowymi.

Analiza zespołu i praca zespołu w trakcie szkolenia z modelem FRIS® pozwala wspólnie odpowiedzieć na pytania:

 • Co jest wyjątkowego w danym zespole?
 • Jaki charakter przybiera komunikacja w zespole?
 • Jak skuteczniej się komunikować z osobą o innym Stylu Myślenia?
 • Co jest głównym problemem w zespole?
 • Jakie są braki zasobów w procesie projektowym?
 • Jakie sytuacje mogą być przyczynami konfliktów i jak to zmienić?
 • Z czym ten zespół sobie świetnie radzi?

Informacja zwrotna, którą otrzymuje każdy badany, sprawia, że różnice w Stylach Myślenia są lepiej rozumiane przez członków zespołu i lidera. Pozwala to też docenić różnorodność Stylów Działania i ich wpływ na zespół.

Mniej konfliktów, większa skuteczność.

Określenie i weryfikacja ról w zespole z wykorzystaniem modelu FRIS® wskazuje, w jakiej części projektu będą najbardziej efektywnie wykorzystane naturalne talenty, predyspozycje i mocne strony członków zespołu. Pokazuje jak w praktyce świadomie podnosić wyniki dzięki zrozumieniu Stylów Myślenia i Działania. To pozwoli na zbudowanie zmobilizowanego zespołu pełnego motywacji.

CO OTRZYMUJE ORGANIZACJA?

 1. Raporty indywidualne dla każdego z członków zespołu
 2. Raport zespołowy, a w nim:
  • mapa zespołu
  • aktywność w zespole
  • komunikacja i współpraca w zespole
  • wyniki projektu „Styl Myślenia menedżera”
 3. Analizę potencjału zespołu, czyli w jaki sposób członkowie zespołu:
  • definiują cele i jakich rezultatów oczekują
  • zdobywają i interpretują informacje
  • dokonują wyboru i podejmują decyzje
  • włączają innych we własne działania
  • określają i wyrażają swoje stanowisko
  • działają w obliczu problemów
 4. 10-dniowe wsparcie poszkoleniowe w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy

ZAPYTAJ O WYCENĘ!

 • Wariant podstawowy (raporty + szkolenie)
  • Raporty indywidualne (5-12 osób)
  • Raport zespołowy
  • Szkolenie jednodniowe (6 godzin zegarowych + przerwy)
  • Ćwiczenia komunikacyjne z poszczególnymi Stylami FRIS® z wykorzystaniem metod dramy i storytellingu

 • Wariant kompleksowy (wariant podst. + sesje + rekomendacje)
  • Raporty indywidualne (5-12 osób)
  • Raport zespołowy
  • Szkolenie dwudniowe (10 godzin zegarowych + przerwy)
  • Sesje coachingowo-doradcze (10 godzin zegarowych)
  • Pisemna rekomendacja dla lidera i spotkanie z omówieniem
  • Ćwiczenia komunikacyjne z poszczególnymi Stylami FRIS® z wykorzystaniem metod dramy i storytellingu