Metodologia FRIS® to świetna propozycja dla:

 • grona pedagogicznego – nauczycieli i edukatorów otwartych na poznawanie nowych metod i doskonalenie umiejętności komunikacji oraz prezentacji treści edukacyjnych

 • dyrekcji – celem usprawnienia komunikacji z nauczycielami, zmniejszenia oporu przy wdrażaniu nowych projektów, podniesienia kwalifikacji kadry

GŁÓWNE KORZYŚCI:

Dzięki FRIS® uczestnik może dobrać odpowiednią metodę nauczania do sposobu myślenia ucznia. Znajomość Stylów Myślenia pomaga dostrzegać i eliminować źródła problemów w komunikacji z innymi oraz trafniej wykorzystywać indywidualny potencjał uczniów.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jaki Styl Myślenia i Działania dominuje w środowisku nauczycieli
 • W jaki sposób Styl Myślenia nauczyciela wpływa na wymagania względem ucznia
 • Z jakimi uczniami najlepiej im się pracuje i dlaczego
 • Na co zwracają szczególną uwagę podczas prowadzenia zajęć z uczniami
 • Jacy uczniowie wg nich osiągają największe sukcesy edukacyjne
 • Jakie są ich oczekiwania względem ucznia/rodzica
 • Jaki wpływ ma sposób myślenia na metody pracy nauczyciela
 • Jakie metody pracy z uczniem najczęściej wybierają podświadomie

Na szkoleniu:

 • Zostanie przedstawiona polska metodologia dotycząca różnorodności Stylu Myślenia
  i Działania FRIS®

 • Uczestnicy przeprowadzą samodiagnozę Stylu Myślenia i Działania
 • Zapoznają się z najczęściej występującymi Stylami wśród nauczycieli i uczniów (na podstawie ogólnopolskiego badania „FRIS® w edukacji”)

 • Wypracują dobre praktyki w komunikacji nauczycieli z rodzicami

Co zyska nauczyciel?:

 • Określenie własnego Stylu Myślenia i Działania
 • Dostrzeżenie swoich mocnych stron i podniesienie poczucia własnej wartości
 • Umiejętność zauważenia i docenienia różnorodności w zespole oraz klasie
 • Nowe narzędzia komunikacji do zastosowania w pracy i życiu prywatnym

Świadomość Stylu Myślenia i Działania oraz silnych stron pozwala zmienić sytuacje zapalne i potencjalnie krytyczne na sytuacje wzmacniające współpracę. Dzięki poznaniu FRIS® możemy podnieść swoją samoocenę i zwiększyć szacunek do współpracowników.

Klient otrzymuje:

 1. Raporty indywidualne dla każdego z członków zespołu
 2. Raport zespołowy, a w nim:
  1. mapa zespołu
  2. aktywność w zespole
  3. komunikacja i współpraca w zespole
 3. Analizę potencjału zespołu, czyli w jaki sposób członkowie zespołu:
  1. definiują cele i jakich rezultatów oczekują
  2. zdobywają i interpretują informacje
  3. dokonują wyboru i podejmują decyzje
  4. włączają innych we własne działania
  5. określają i wyrażają swoje stanowisko
  6. działają w obliczu problemów

Zapytaj o wycenę!

Wariant podstawowy (raporty + szkolenie)

 • Raporty indywidualne (do 8 osób)
 • Raport zespołowy
 • Szkolenie jednodniowe (5 godzin zegarowych + przerwy)
 • Opcjonalnie: opracowanie kart obserwacji

Wariant kompleksowy (wariant podst. + sesje + rekomendacje)

 • Raporty indywidualne (do 8 osób)
 • Raport zespołowy
 • Szkolenie jednodniowe (5 godzin zegarowych + przerwy) + follow up po 2-3 tyg.
 • Opracowanie kart obserwacji
 • Sesje coachingowo-doradcze (1 godzina zegarowa na osobę)