Zmiana kraju to nie tylko nowy język i miejsce do życia. W czasie procesu migracji pojawia się wiele innych, niekoniecznie oczywistych dla nas aspektów funkcjonowania w nowym społeczeństwie i kulturze.

Tym, którzy zmienili lub planują zmienić miejsce zamieszkania na okres dłuższy niż kilka tygodni, oferuję pomoc w  odnalezieniu się we wszelkich aspektach adaptacyjnych. Podczas poszczególnych etapów procesu adaptacji zweryfikujesz własne “JA” i na nowo odkryjesz swoją bogatszą, wielokulturową tożsamość.